Make your own free website on Tripod.com

13) Estación Puente Alsina, Cabecera del ex. Ferrocarril Midland, Trocha Angosta, 1997, Foto de Andrés Molina.